Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się nią dzieli. Albert Schweitzer

O Fundacji

 

Motto Fundacji:

 

„Nie ma Wielkości bez Pasji…
Posiadanie daru empatii, to duży skarb…
Jesteśmy tyle warci, ile zrobimy dla drugiego człowieka

                                                         Zofia Durbacz 

 


Fundacja VITAL

Pro Publico Bono

 • Jest organizacją non profit z siedzibą w Krakowie
 • Została zarejestrowana w krakowskim KRS w dniu 26-02-2010 roku pod nr KRS: 0000349987
 • Jej korzenie sięgają dawnych tradycji filantropijnych rodziny Rulikowskich, do których nawiązują ich obecni potomkowie - działacze Fundacji VITAL
Ludwik Rulikowski, któremu w dniu 14 października 1869 roku władze Krakowa nadały tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Był on hojnym filantropem, który wspomagał ochronki, szkoły, szpitale, muzeum astronomii UJ, ale głównie, jak czytamy w epitafium: „…obdarzył tutejsze zakłady naukowe, a także hojnemi fundacyami instytuty dobroczynne zapomógł”


 • Słowa Zofii Durbacz przytoczone powyżej, które zdobią statuetki – złote jabłka, przyjęła jako motto dla siebie
 • Hołduje zasadzie zawartej w słowach Charles'a Steinmetz'a:
  "Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna; dobrze wykonywana - staje się kluczem do sukcesu."
 • Dlatego zaprasza do współpracy inne podmioty, które stają się Partnerami  Fundacji VITAL w realizacji celów filantropijnych
 • Jest właścicielem 10. prestiżowych tytułów nadawanych na Gali Wyróżnień oraz dodatkowo dwóch: Anioła Filantropii i Asa Filantropii
 • Od początku swego istnienia sukcesywnie organizuje udane eventy dobroczynne i branżowe
 • Organizowane eventy charytatywne pozwalają Fundacji gromadzić środki pieniężne, przeznaczane na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów z nimi związanych
 • Fundacja VITAL działa w obszarze krzewienia kultury zdrowia oraz w dziedzinach korespondujących ze zdrowiem: sport, rekreacja, bezpieczeństwo, ekologia, ochrona środowiska naturalnego, działania socjalne dla najuboższych
 • Jest autorem i właścicielem Projektu pro publico bono "Vitalna Polska", złożonego z dwóch programów:
 1. "Złota Godzina" - bezpieczeństwo i ochrona życia i zdrowia
 2. "Dach nad głową wspólną sprawą" - bezpieczeństwo egzystencjalne kierowane do
         najuboższych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Jest wydawcą strony: www.fundacjavital.pl zarejestrowanej
                                pod nr: Ns. Rej. Pr 210/10    Ns. Rej. Pr 2348

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.